UF Su Arıtma

UF SU ARITMA TEKNOLOJİSİ

Endüstriyel ve evsel genel su arıtma uygulamalarında UF por çapı en çok 0.02 mikrondur.UF por çapından büyük partiküller için (bakteri,virüs) için tam bir bariyerdir.Fakat MF iyi bir virüs bariyeri değildir.Granül medya gibi filtreler göz önüne alınarak UF ve MF’nin konvansiyonel farklılık gösterdiği söylenebilir.Medya filtreler önemli derecede büyük nominal por çapına sahiptir ve yerçekimsel filtrasyon mekanizmasına dayanır.Konvansiyonel olarak karşılaştırdığımızda UF ve MF’nin operasyonunu yüzey arıtma mekanizmasını kaliteli ve yüksek derecede üniform bir eleğe benzetebiliriz.Por çapından büyük tüm partiküller geri çevrilir.Bu karekteristik UF membranlarının kesin filtrasyon talepleri açısından besleme suyundan bağımsız olarak güvenirliliğinin bozulmadan kalmasını sağlar.Yüksek arıtma verimi ve kesin arıtma oranı ,UF membranlarını daha kompakt olmaya yönlendirir.Bu durumda yalnız operasyonlarda yüksek otomasyon sağlar ve daha düşük kimyasal kullanımı yaratır.

 

 

 

 

 

 

 

UF Su Arıtma | Goway - Su Arıtma Sistemleri